144 redes / 144 reasons

(Afrikaanse teks ondertoe, rol af asseblief)

I am a proud ambassador to the Durbanville Children’s Home.

To raise funds, I run long distances, including the Comrades Marathon (87 km / 55 miles) and the Two Oceans (56 km / 35 miles) without shoes.

There are 144 children in the Durbanville Children’s Home. They were placed there by a court.

They come as traumatised children, but through intensive treatment, they walk out as whole people.

Please donate straight to the home, click here.

The children’s home has a team of social workers, childcare workers, care therapists, physiotherapists, psychologists and other professionals who pay attention to each child.

The state pays only one third of the Children’s Home funds. The rest must be donated.

I to donate each month, and I ask that others to also contribute to this great work.

 

Why barefoot?

There are excellent athletes in the Durbanville Children’s Home.

This girl recently represented South Africa in rock climbing.

This boy is one of many children in the Home who have provincial colours in sport.

Even the very young people participate in sports.

I am a runner but I not as good as these young people are. My bare feet, however, make it possible to talk about the fantastic work the Durbanville Children’s Home does.

Please consider contributing. Click here: www.durbanvillekinderhuis.org.za

Ek is ’n trotse ambassadeur van die Durbanville Kinderhuis.

Om fondse in te samel, hardloop ek lang afstande, waaronder die Comrades Marathon (87 km) en die Twee Oseane  (56 km) sonder skoene.

Daar is 144 kinders in die Durbanville Kinderhuis. Hulle is deur die hof daar geplaas.

Skenk asb, direk aan die Kinderhuis. Klik hier.

Hulle kom as getraumatiseerde kinders daar aan, maar deur intensiewe behandeling, stap heel mense daar uit.

Die kinderhuis het ’n span maatskaplike werkers, kindersorgwerkers, arbiedsterapeute, fisioterapeute, sielkundiges en ander professionele mense wat aandag kan skenk aan elke kind.

Die staat betaal slegs een derde van die Durbanville Kinderhuis se fondse. Die res moet deur skenkings kom.

Ek gee self elke maand, en ek vra dat ander ook sal bydra tot hierdie groot werk.

 

Hoekom kaalvoet?

Daar is uitstekende atlete in die Durbanville Kinderhuis.

Dié meisie het Suid-Afrika verteenwoordig in rotsklim.

Hierdie seun is een van talle Kinderhuiskinders wat provinsiale kleure het in sport.

Selfs die heel kleintjies neem deel aan sport.

Ek is ’n hardloper, maar is nie so goed soos baie van daardie kinders nie. My kaal pote maak dit egter moontlik om te praat oor die fantastiese werk wat die kinderhuis doen.

Oorweeg dit asseblief om ’n bydrae te maak? www.durbanvillekinderhuis.org.za

Post navigation