Bio

(Afrikaanse teks is net hieronder)

I market people and books.

With my cameras and my word processors I work for LAPA Publishers and the ATKV.

I have an honours in creative writing and did a Master’s dissertation on André Brink’s On the contrary. At the age of fifteen, I began working as a journalist, using my camera and word skills to earn pocket money, so I am learning from the University of Life as well.

Even during the “Bronze Age of the Internet” (according to Etienne van Heerden) I was involved with on-line publications and I still contribute to LitNet.

In my spare time I write and read as much as I can. I am an avid barefoot runner who participate in the colours of Celtic Harriers.

I am an ambassador for the Durbanville Children’s Home.

At present I am on the management of PEN Afrikaans and I serve on the board of the Langenhoven Memorial Trust.

My family is important. Whenever we can, we leave the city behind to find solace in nature.

Ek bemark mense en boeke.

Met my kameras en my rekenaars werk ek tans vir LAPA Uitgewers en die ATKV.

Ek het ’n honneurs in skeppende skryfwerk gedoen en het ’n MA-verhandeling gedoen oor André P Brink se Inteendeel. Op vyftienjarige ouderdom het ek reeds as joernalis my kamera- en woordvaardighede gekombineer om sakgeld te verdien, so ek leer ewe veel by die Universiteit van die Lewe.

Reeds in die “bronstydperk van die internet” (aldus Etienne van Heerden) was ek betrokke by aanlynpublikasies en is steeds ’n bydraer tot LitNet.

In my vrye tyd skryf ek en lees so veel as wat ek kan. Ek hardloop graag sonder skoene en behoort aan Celtic Harriers.

Ek is ‘n trotse ambassadeur vir die Durbanville Kinderhuis.

Tans is ek ook op die bestuur van PEN Afrikaans en ek dien op die direksie van die Langenhoven Gedenkfonds.

My gesin is belangrik. Wanneer ons kan, laat die stad se liggies agter en gaan laai die batterye in die natuur.

Opinies hier uitgespreek, in die gedrukte media, of aanlyn, is my eie en reflekteer nie noodwendig op enige werkgewer of kliënt se sienings nie.

Opnions expressed here, in the printed media or online, are my own and do not necessarily reflect that of any employer or client.

Post navigation